Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 10 επισκέπτες και κανένα μέλος

Προεδρικό διάταγμα 1985 - ΦΕΚ δ' 631

Για να κατανείμετε τις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, ανά ιδιοκτησία, κτιρίων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίας θα πρέπει να διαβάσετε το Προεδρικό διάταγμα 1985 - ΦΕΚ δ' 631. Σε αυτό το διάταγμα χρησιμοποιούνται μαθηματικοί τύποι υπολογισμού των στοιχείων των θερμικών απωλειών, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που πρέπει να πάρετε από τα στοιχεία του κτιρίου και τα στοιχεία των ιδιοκτησιών. Θα μπορέσετε να υπολογίσετε τις δαπάνες λειτουργίας, τις έκτακτες δαπάνες και τις δαπάνες σε ειδικές περιπτώσεις.

Η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης συντάσσεται αποκλειστικά από μηχανικό που έχει, από τις διατάξεις που ισχύουν, δικαίωμα σύνταξης μελετών κεντρικής θέρμανσης και περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 1 του διατάγματος και του πίνακα κατανομής ποσοστών συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες), όπως το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στο παρόν διάταγμα. Η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επιφάνεια ή το είδος των θερμαντικών σωμάτων κατά το στάδιο της κατασκευής ή και οποτεδήποτε μεταγενέστερα επιβάλλει την τροποποίηση του πίνακα κατανομής με ευθύνη και δαπάνες του πραγματοποιούντος τη μεταβολή. Ο επιμερισμός των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης στους κατά νόμο υπόχρεους μπορεί να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται, περιλαμβανόμενος στον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το διάταγμα από το συννημένο αρχείο.